Prawa pracownika – diety

Prawa pracownika - diety

Wykonywanie pewnych rodzajów zawodów wiąże się z wyjazdami służbowymi, na które oddelegowywani są pracownicy firm.

Na spotkania poza miejscem pracy nie musi udawać się koniecznie szef, lecz osoba przez niego wyznaczona. W przypadku otrzymania delegacji poza miejsce pracy przysługują nam pewne dodatkowe prawa, z których należy korzystać. Mowa oczywiście o dietach za wyjazdy służbowe. Jak wygląda ich przyznawanie oraz o jakich kwotach mowa?

Dbanie o formalności

W przypadku wyjazdów służbowych poza miejsce pracy mówić można nie tylko o wyjazdach na terenie kraju, lecz także za granicę. W tym przypadku diety zagraniczne udzielane są na podstawie odpowiedniej dokumentacji, zebranej przez pracownika. Wynika to z faktu, iż nie tylko w regulaminach przyznawania diet, lecz także w prawie obowiązują pewne limity, do których zwrotu można się ubiegać. Jeśli pracownik oddelegowany w podróż służbową nie przedstawi faktur za nocleg otrzyma jedynie 25% kwoty ustalonej w regulaminach.

Kwoty zwrotu

Podróż służbowa to nie tylko zakwaterowanie, lecz także wyżywienie i transport. Warto zorientować się, jakie limity ustalone są w naszej firmie i dopiero wówczas planować miejsce pobytu. W przypadku, gdy podróż służbowa trwa do 8 godzin pracownikowi przysługuje 1/3 dobowej, ustalonej kwoty diety. Gdy pracownik przebywa poza miejscem pracy od 8 do 12 godzin ma prawo do otrzymania połowy ustalonej diety, natomiast w przypadku pozostawania w delegacji dłużej niż 12 godzin otrzyma pełną kwotę diety.

2 komentarze do “Prawa pracownika – diety”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *