Wyjazdy zagraniczne i diety, co Ci przysługuje

Wyjazdy zagraniczne i diety, co Ci przysługuje

Pracując zarówno w prywatnej firmie, jak i będąc zatrudnionym w sektorze publicznym musimy czasem wykonywać obowiązki związane z wyjazdem poza granice naszego kraju.

Wiele osób zapomina, że oprócz zwrotu kosztów dojazdu i pobytu, każdemu przysługuje tak zwana dieta. Dlaczego warto się o nią upominać?

Należy nam się na mocy ustawy

Pierwszym aspektem tego, że warto jest przypominać przełożonym jest fakt obowiązkowego wypłacania diet osobom, które wykonują pracę poza zakładem pracy lub miejscem wskazanym jako stałe miejsce wykonywania pracy. Diety krajowe i diety zagraniczne mają to do siebie, że mogą znacznie podnieść atrakcyjność finansową wyjazdu służbowego nie tylko z powodu nadgodzin, ale właśnie i dzięki nim nasze pobory wzrosną. Wysokość stawek dobowych diety zagranicznej ustala w drodze odpowiedniego aktu Minister właściwy do spraw Rodziny, Pracy i Polityki społecznej.

Od czego zależy dieta?

Dieta zależy przede wszystkim od kraju, w którym to aktualnie przebywamy. Dieta to wedle ustawodawcy zwrot rozszerzonych kosztów wyżywienia. W przypadku, kiedy posiłki zapewnia pracodawca, wysokość obliczana jest procentowo wedle ustalonego wzoru. To wszystko wymaga naprawdę wielu działań i wyliczeń, a także znajomości przepisów przez dział księgowy. Nie można też zapomnieć o tym, iż pobyt na terenie danego kraju poniżej dwunastu godzin skutkuje kolejnym obniżeniem kwoty diety. Dla wartości między osiem a dwanaście godzin jest to połowa stawki dobowej, a poniżej ośmiu godzin wynosi ona jedną trzecią ustalonej ustawą stawki.

2 komentarze do “Wyjazdy zagraniczne i diety, co Ci przysługuje”

  1. Jako przewodniczący samorządowej komisji do spraw współpracy często wyjeżdżam za granicę, diety skutecznie motywują do częstego jeżdżenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *