Koniec pracy to nie koniec świata

Dla wielu osób otrzymanie wypowiedzenia umowy równoważne jest z załamaniem życia. Oczywiście, istnieją przypadki osób, które w pełni poświęcały się swojemu zakładowi pracy i kochały to, co robią. Jednak w większości sytuacji jest tak, że to kwestia przyzwyczajenia do pracy i niechęć przed zmianami powodują smutek i chandrę związane z utratą zatrudnienia. Tymczasem warto pamiętać o ważnych prawach, które przysługują pracownikowi w związku z otrzymaniem wypowiedzenia. O czym w szczególności mowa?

Przyczyna to podstawa

Otrzymane wypowiedzenie umowy nie może być przekazane pracownikowi bez podania konkretnej przyczyny. W końcu gdyby nie była ona konieczna, to umowa o pracę rozwiązana zostałaby na drodze porozumienia stron. Zawarta w dokumencie przyczyna ustania stosunku pracy powinna zgadzać się ze stanem faktycznym i nie powinna być oszustwem. Dodatkowo ważne jest, by była ona w jasny sposób przekazana pracownikowi i dotyczyła konkretnych sytuacji, w których pracownik zachował się nieodpowiednio zdaniem zatrudniającego.

Masz czas na znalezienie pracy

Otrzymanie wypowiedzenia umowy nie wiąże się z tym, że kolejnego dnia nie trzeba przychodzić do zakładu pracy. Najczęściej obowiązują określone przepisami okresy wypowiedzenia, które ustalone są według czasu przepracowanego przez zatrudnionego. W tym okresie pracownik może zażądać udzielenia mu dodatkowych dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy. Właśnie dlatego osoby, które obawiają się o nieciągłość zatrudnienia nie powinny mieć obaw- ustawodawca przewidział takie sytuacje i stoi po stronie zwolnionej osoby.

2 komentarze do “Koniec pracy to nie koniec świata”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *