Realny koszt rozwodu.

 Zawierając związek małżeński, raczej nie planujemy rozwodu, jednak według Głównego Urzędu Statystycznego, rozpada się około jedna trzecia małżeństw. Sądowe rozwiązanie związku małżeńskiego na pewno kosztuje wiele nerwów i generuje spory stres, jednak dodatkowo przewidzieć trzeba konkretny wydatek pieniężny. Jaki są aktualne koszty rozwodu, ile kosztuje rozwód w polsce?

Opłata sądowa za pozew

 Podczas składania wniosku o rozwód, należy uiścić opłatę sądową w wysokości 600 złotych. Należność można uregulować później, ale trzeba to zrobić w ciągu 6 dni, w przeciwnym razie wniosek będzie oddalony. Gdyby wnoszący o rozwód miał niskie dochody lub nie miał ich wcale, możliwe jest zwolnienie go z tej opłaty. Gdy rozwód zostanie przeprowadzony bez orzekania o winie, połowa tej sumy zostaje zwrócona. Natomiast pozostałe koszty dzielone są po połowie. Wtedy powód dodatkowo zyskuje 150 zł. W przypadku, gdy wina zostaje orzeczona, całość opłaty sądowej zwraca strona wyłącznie winna rozpadu małżeństwa.

 Inne koszty w przypadku komplikacji

 Niejednokrotnie w czasie przebiegu sprawy rozwodowej, potrzebne są dodatkowe działania, które pociągają za sobą następne wydatki. Tak może być w przypadku, gdy potrzebna jest opinia Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Taka sytuacja zachodzi wtedy, gdy małżeństwo ma małoletnie dzieci i trzeba rozważyć, czy aby rozwód nie wpłynie w negatywny sposób na ich osobiste dobro. Można tutaj jeszcze dać następny przykład, dotyczący sporów na temat władzy rodzicielskiej czy też częstotliwości kontaktów z dziećmi. Jeśli chodzi o konkretną sumę, to zależy ona od kilku czynników i może wahać się od 500 do 1000 złotych.

 Innym kosztem dodatkowym może być ustanowienie sadowego mediatora, który jest powoływany w sytuacji, gdy nastąpi próba ugodowego załatwienia konfliktu. Spotkań może być kilka. Pierwsze kosztuje 150 złotych a każde następne 100 złotych. Wszystkie spotkania nie mogą jednak kosztować więcej niż 450 złotych. Do tego trzeba dodać zwrot kosztów przejazdu i wynajmowanego pomieszczenia a także kosztów korespondencji.

 Niejednokrotnie na wniosek sądu robiony jest wywiad środowiskowy, gdzie zbiera się opinie na temat warunków w jakich wychowywane jest dziecko, lub jaka atmosfera zazwyczaj jest w domu. Koszt takiego wywiadu to jednorazowo około 80 złotych.

Cena postępowania rozwodowego w kancelarii prawnej

 Czasami sprawy rozwodowe są tak skomplikowane, że konieczna jest współpraca z adwokatem a kancelarii prawnej. Porada prawna przy okazji postępowania rozwodowego może kosztować nawet kilkaset złotych. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania sprawy. Udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie to koszt około 1500 złotych. Tutaj również suma zależy od ilości pism, wniosków, zażaleń i spotkań w sądzie. Czasem mają miejsce dodatkowe spotkania z klientem w kancelarii lub konieczny jest też kontakt telefoniczny. Wszystko to wpływa na ostateczną sumę.

 Jeżeli strony konfliktu są bardzo skłócone i jest konieczność współpracy z dużą ilością świadków, to zazwyczaj sprawa rozwodowa wydłuża się w czasie. Każda kancelaria ma swój system rozliczeń. Czasem jest to ryczałt, gdzie z góry płaci się za wszystko a innym razem opłaty są naliczane od każdej czynności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *