Zachowek – na jakich zasadach można go otrzymać i komu się należy?

Sprawy spadkowe są jednym z częściej prowadzonych przed polskimi sądami. Członkowie rodzin, a często również obcy dla siebie ludzie sądzą się o spadek po zmarłym. Zmarły może pozostawić po sobie testament, zgodnie z którym swój majątek pozostawi dowolnej osobie, organizacji czy firmie. Dla najbliższej rodziny nie oznacza to jednak, że spadek przepadł i nie można się o niego nadal starać.

Czym jest zachowek?

Zachowek to instytucja prawa spadkowego, której zasady reguluje Kodeks cywilny. Zachowek chroni interesy bliskiej rodziny zmarłego, ponieważ może ona zostać pokrzywdzona w zapisach testamentu lub nawet całkowicie pominięci. Co ważne, zachowek chroni rodzinę spadkodawcy przed niekorzystnym dla nich rozporządzeniem majątku w formie darowizn, które miały miejsce za życia spadkodawcy. Warto jednak podkreślić, że zachowek pozwala na roszczenia względem określonego kwotowo ułamka wartości udziału spadkowego, który przypadałby bliskiej rodzinie w ramach dziedziczenia ustawowego. Jest to zawsze określona suma pieniędzy, a nie przedmiot, nieruchomość lub ich część, wchodzących w skład spadku. W praktyce staranie się o zachowek ma zasadność wówczas, gdy zmarły pomija w testamencie swoich najbliższych lub zapisuje im zbyt małą część majątku. Oczywiście dotyczy to osób, które wcześniej nie otrzymały darowizny, której wartość dorównuje lub nawet przewyższa ewentualny spadek. Wszelkie wątpliwości w zakresie zachowku może rozwiać adwokat, do którego warto udać się po poradę prawną.

Komu należy się zachowek?

Przepisy Kodeksu cywilnego mówią o tym, kto jest uprawniony do ubiegania się o zachowek. Są to zstępni spadkodawcy – dzieci, wnuki, prawnuki. Jeżeli osoba zmarła nie ma dzieci, wówczas prawo ubiegania się o zachowek przypada na małżonka i następnie na rodziców. Każdy radca prawny może udzielić porad w zakresie tego, kto może ubiegać się o zachowek – nie może to być rodzeństwo osoby zmarłej, ani dalsi krewni. Jeśli zostaną pominięci w testamencie, muszą się z tym pogodzić. Warto pamiętać, że osoby uprawnione do zachowku nie zawsze mogą ubiegać się o część spadku. Dzieje się tak wówczas, gdy za życia spadkodawcy dostały już darowizny, okazały się niegodne otrzymania spadku (orzeczeniem sądu), są wydziedziczone lub odrzucają spadek. Prawo do zachowku traci ponadto małżonek spadkodawcy, z którego winy doszło do rozwodu lub wówczas, kiedy małżonkowie przebywali w separacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej odwiedź stronę Kancelarii Prawnej https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe


W jaki sposób wyliczyć wartość zachowku?

W celu obliczenia zachowku, należy określić wartość schedy, biorąc pod uwagę nie tylko jej wartość materialną, ale również ciążące na spadku wierzytelności i zadłużenie. Może w tym pomóc kancelaria adwokacka, która ustali, jaka jest wartość zachowku dla zstępnych i ewentualnie komu należy dopłacić. Do obliczania zachowku dolicza się darowizny, od których nie minęło więcej niż 10 lat, ale tylko te, których dokonano wśród zstępnych spadkodawcy. Dopiero znając wszytskie dane, prawnik może dokonać ułamkowej kalkulacji, określającej wysokość zachowku, należącego się wszystkim uprawnionym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *