Jak odrzucić spadek w imieniu niepełnoletniego dziecka?

Decydując się na odrzucenie spadku w swoim imieniu wystarczy złożyć stosowne oświadczenie. Zostajemy wtedy wyłączeni z dziedziczenia, ponieważ w obliczu prawa jesteśmy traktowani, jak osoby zmarłe. Spadkobiercy są jednak w dalszym ciągu poszukiwani. Może zdarzyć się tak, że będą nimi małoletnie dzieci. Co w takim razie należy zrobić, żeby spadek zawierający same długi nie przeszedł na nie? Postanowiliśmy przybliżyć nieco to zagadnienie.

Kto może odrzucić spadek w imieniu małoletnich dzieci?

W momencie śmierci bliskiej nam osoby w pierwszej kolejności warto złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Nie jest to czynność obowiązkowa, jednak ze względów praktycznych warto posiadać taki dokument. Jeżeli jednymi ze spadkobierców są niepełnoletnie dzieci, wówczas należy odrzucić spadek w ich imieniu.

W tym celu należy złożyć wniosek do odpowiedniego sądu. Z racji tego, że dzieci nie mogą zrobić tego osobiście, w ramach wnioskodawców występują przedstawiciele ustawowi, czyli najczęściej rodzice. Dlaczego taką sprawę rozpatruje sąd? Ponieważ może dojść do sytuacji, że odrzucenie spadku będzie miało negatywny wpływ na małoletnich. Sąd występuje tutaj w ich imieniu i to on decyduje czy spadek będzie odrzucony, czy też nie.

Jak prawidłowo złożyć wniosek do sądu o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka?

Wniosek powinien zostać złożony w Sądzie Opiekuńczym, znajdującym się w miejscowości, w której zamieszkuje małoletnie dziecko. Może z nim wystąpić każdy z rodziców, niezależnie od tego, z której strony pochodzi spadek. Jeden z nich będzie występował, jako wnioskodawca, drugi natomiast będzie uczestnikiem postępowania.

Prawidłowo złożony wniosek powinien zawierać:

  • dane małoletniego dziecka
  • dane rodziców lub opiekunów prawnych
  • informacje o zmarłym oraz spadku

Najbardziej istotnym elementem jest właściwe uzasadnienie wniosku. Należy więc wykazać wszystkie okoliczności mówiące o tym, że spadek jest zadłużony. Do wniosku należy dołączyć również wszystkie dokumenty potwierdzające ten fakt. Mogą to być: umowy kredytowe podpisane przez zmarłego, wezwania do zapłaty lub pisma od komornika. Duże znaczenie mogą mieć również oświadczenia o odrzuceniu spadku złożone przez innych spadkobierców, dlatego również należy dołączyć je do wniosku. Jeżeli nie czujemy się na siłach, żeby zrobić to samodzielnie, to może nam w tym pomóc Adwokat.

W jakim terminie należy złożyć wniosek o odrzucenie spadku?

Przy złożeniu wniosku o odrzucenie spadku bardzo duże znaczenie ma czas. Należy to zrobić w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia oświadczenia przez rodziców. Termin posiedzenia może być wyznaczony przez Sąd już po tym terminie, jednak nie ma to żadnych negatywnych skutków prawnych. Dzieje się tak dlatego, że od dnia złożenia wniosku, aż do momentu uprawomocnienia się orzeczenia w tej sprawie, termin ten ulega zawieszeniu.

Przed podjęciem decyzji o odrzuceniu spadku pomocne mogą okazać się porady prawne. Zostaniemy wówczas poinformowani o wszystkich najważniejszych rzeczach, więc nic nie umknie naszej uwadze. Trzeba mieć również świadomość, że samo orzeczenie nie kończy całej sprawy. Po uzyskaniu zgody Sądu na odrzucenie spadku trzeba podjąć dalsze czynności. W pierwszej kolejności należy uzyskać odpis prawomocnego postanowienia Sądu. Następnie trzeba z nim ponownie udać się do Sądu lub notariusza i złożyć właściwe oświadczenie w imieniu małoletniego dziecka. Może to zrobić ten rodzic, który został do tego upoważniony przez Sąd. Informacja taka znajduje się w treści ww. postanowienia. Czytaj więcej na stronie kancelarii prawnej z Warszawy https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *