Rozwód i podział majątku – jak przebiegnie sprawa?

Katowice rozwód – tendencje rozwodowe w dużych miastach nie maleją, a sytuacje osobiste, będące powodem rozpadu związku małżeńskiego są często bardzo skomplikowane. Zwłaszcza, jeżeli małżonkowie posiadają wspólnie zgromadzony majątek, wartościowe przedmioty, nabyte jeszcze przed zawarciem związku formalnego, a przede wszystkim dzieci. 

Adwokat Katowice rozwód i podział majątku bez tajemnic

Wniosek o rozwód można wypełnić i złożyć w sądzie osobiście, jednak na tym nie kończy się zakres spraw, niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia postępowania, którego efektem będzie sprawiedliwy podział dóbr, zgromadzonych w trakcie trwania związku małżeńskiego. Adwokat Katowice rozwód okaże się pomocny w sytuacji, gdy w wyniku postępowania sądowego zależy Ci na ustaleniu winy współmałżonka, skutkującym pozostawieniem po swojej stronie założonych przedmiotów, stanowiących wspólny majątek. Jeżeli pomiędzy małżonkami została spisana intercyza, podział majątku będzie prosty. Elementy, należące do każdej ze stron zostaną zachowane. Jeżeli jeden ze współmałżonków prowadzi działalność gospodarczą, podział majątku, natomiast intercyza nie została sporządzona, sąd będzie zobligowany rozsądnie zadysponować majątek, należący do współmałżonków. Problem pojawi się również w przypadku, gdy w związku małżeńskim powstały długi.

Kiedy warto wnioskować o rozwód bez orzekania o winie?

W sytuacji, gdy rozpad małżeństwa odbywa się samoistnie, bez zdarzeń, stanowiących jego bezpośrednią i niepodważalną przyczynę, warto rozwiązać związek małżeński bez orzekania o winie współmałżonków. Sprawy rozwodowe bez orzekania o winie nie są skomplikowane i trwają znacznie krócej. Jeżeli zależy Wam na czasie oraz obydwie strony zgadzają się na rozwód, warto wnieść o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. W przypadku, gdy nie zostanie ustanowiony winny rozpadu małżeństwa, nie będą należały się alimenty współmałżonkowi, który w wyniku rozwodu doświadczy pogorszenia się warunków życiowych.

Rozwód z orzeczeniem o winie – kiedy wnioskować?

Katowice rozwód z orzeczeniem o winie – znajdź doświadczonego prawnika, który pomoże ustalić przyczynę, stanowiącą winę współmałżonka oraz dowody, które w postępowaniu potwierdzą winę. Dowody w sprawie należy przedstawić sędziemu w toku postępowania, jeżeli zależy Ci na uzyskaniu od współmałżonka alimentów na siebie lub większej części majątku, zgromadzonego po zawarciu małżeństwa. Wnioskować o orzeczenie rozwodu  z winy współmałżonka należy wtedy, gdy jedna ze stron dopuściła się zdrady, przemocy, stosowanej wobec współmałżonka lub członka rodziny, posiada uzależnienia, uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie związku małżeńskiego i rodziny, a także jeżeli nie wykonuje czynności, zmierzających do zapewnienia rodzinie podstawowych potrzeb. Rozwód z orzekaniem o winie jest postępowaniem, wiążącym się ze szczegółowym ustaleniem oraz potwierdzeniem winy. Z tego względu trzeba liczyć się z dociekliwością organów sądowych oraz większą ilością rozpraw, wpływającą na wydłużenie czasu postępowania sądowego. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *