Praca na wysokości – zabezpieczenia zgodne z zasadami BHP

Zasady związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy dotyczą w ograniczonym stopniu wszystkich zawodów i branż. Są jednak takie prace, które uznawane są za szczególnie niebezpieczne. Ustawowo jest to między innymi praca na wysokości. Jak zatem przepisy BHP określają obowiązek prawny zabezpieczeń w tym zakresie?

Przepisy BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Przepisy BHP zostały jasno określone w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650). Obowiązują one każdego pracownika i pracodawcę, a zakres obowiązków różni się w zależności od charakteru wykonywanej pracy. 

Praca na wysokości – kiedy ma miejsce?

Z definicji praca na wysokości występuje zawsze, kiedy różnica poziomu pomiędzy stanowiskiem pracy a posadzką wynosi powyżej 1 metr, a stanowisko to nie jest zabezpieczone i osłonięte stałą konstrukcją z każdej strony. W praktyce są to najczęściej prace na drabinie, rusztowaniu, dachach, kominach lub innych konstrukcjach budowlanych. 

Środki bezpieczeństwa w pracy na wysokości

Praca na wysokości zaliczana jest do prac szczególnie niebezpiecznych, dlatego też zakres obowiązków pracodawcy jest większy. Przepisy BHP wymagają od pracodawcy zapewnienia:

  • bezpośredniego nadzoru nad pracami,
  • środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej, 
  • odpowiedniego instruktażu stanowiska. 

Bezpośredni nadzór nad pracami

Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osobę nadzorującą pracę na wysokości. Musi być to osoba o odpowiednich kwalifikacjach i predyspozycjach. Nadzór bezpośredni musi być sprawowany w sposób ciągły, a więc w momencie, kiedy nie ma w pobliżu osoby nadzorującej, prace powinny zostać przerwane. 

Środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej

Pracodawca ma również obowiązek zapewnienia niezbędnych środków ochrony indywidualnej pracownika oraz odpowiednio zabezpieczyć miejsce pracy. Wśród środków ochrony pracownika  wymienić można odpowiednią odzież ochronną, kask, czy obuwie zabezpieczające. 

Niezmiernie ważne jest też zabezpieczenie miejsca pracy. Asekuracja stanowiska pracy pozwala zminimalizować ryzyko nieszczęśliwego wypadku. Do tego typu zabezpieczeń zalicza się wszelkiego rodzaju bariery i osłony zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, liny oraz uprzęże asekurujące pracownika, zabezpieczenia stabilizujące drabiny i rusztowania oraz system oznakowania miejsca pracy.

Chcesz zabezpieczyć pracowników na wysokości? Sprawdź ofertę https://asekuracje.pl/

Instruktaż stanowiskowy

Praca wykonywana na wysokości musi być oparta o szczegółowy i dobrze zaplanowany instruktaż. W takim dokumencie powinny zostać zawarte takie informacje jak imienny podział pracy, osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania, kolejność wykonywanych zadań oraz uszczegółowienia obowiązujących zasad BHP dla każdego zadania.

Prace wykonywane na wysokości są szczególnie niebezpieczne, dlatego niezmiernie ważne jest w tym wypadku przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP. Każdy pracodawca powinien mieć na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników i zapewnić im niezbędne środki ochrony. Niedopełnienie wymienionych obowiązków w przypadku kontroli grozi poważnymi skutkami finansowymi oraz prawnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *