Rozwód- co warto o nim wiedzieć?

Instytucja małżeńska jest silnie chroniona prawem, a wszelkie przepisy dotyczące rozwodu znaleźć można w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Postępowanie rozwodowe nie jest jakby się mogło wydawać proste, do jego rozpoczęcia niezbędne jest złożenia pozwu przez jednego z małżonków. Musi on spełniać pewne wymogi, ponadto należy uiścić opłatę sądową wynoszącą 600 zł. Rozwód jest bardzo trudnym okresem w życiu. Adwokat pomoże przejść przez niego szybko i sprawnie. 

Rozwód a kwestia winy

Sąd w każdym przypadku musi zbadać to, która strona jest winna rozpadu małżeństwa. Jeśli jednak obie strony są co do tego zgodne, wówczas może on zaniechać orzekania o winie. Nie jest jednak istotne to, kto w jakim stopniu przyczynił się do rozpadu małżeństwa. Jeśli oboje małżonkowie zawinili, wtedy sąd orzeknie obopólną winę w rozpadzie pożycia. Warto podkreślić to, że nie uzyska się rozwodu w sytuacji, kiedy żąda go jedynie osoba winna. Konsekwencją orzekania o winie są alimenty, o które może ubiegać się małżonek od strony winnej rozpadu małżeństwa.

W jaki sposób dowodzić winy?

Sąd może orzec o winie jednej ze strony, o ile zostaną mu przedstawione jednoznaczne dowody na istnienie winy. Można do nich zaliczyć: nagrania, e-maile, sms-y, dokumenty czy też zeznania świadków. Dowodami w sprawie rozwodowej mogą stać się również rozmowy i wydruki z portali społecznościach. Trzeba podkreślić to, iż każda sprawa  rozwodowa potrzebuje indywidualnej oceny. Nie każdy dokument czy też zeznania świadków wniosą coś do danej sprawy. To sąd określi to, czy dany dowód jest istotny czy też nie ma żadnego znaczenia dla procesu rozwodowego. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie niezbędna może okazać się specjalistyczna pomoc. Profesjonalna kancelaria pomoże dowieść winy małżonka. Prawnik jest nieocenioną pomocą podczas całego postępowania rozwodowego.

Sprawdź stronę https://dm-adwokaci.pl

Jak wygląda podział majątku wspólnego?

Zazwyczaj w związkach małżeńskich obowiązuje wspólność majątkowa, ta ustawowa czy umowna. Przez to, w okresie obowiązywania tego ustroju majątkowego tworzy się majątek wspólny, nazywany inaczej majątkiem dorobkowym. Przez czas trwania wspólności, nie można dzielić żadnego majątku. Podział majątku prowadzi do tego, iż byli małżonkowie przestaną być współwłaścicielami masy majątkowej. Staną się oni jedynie wyłącznymi właścicielami danych składników, czyli na przykład oszczędności na koncie, samochodu czy domu. Podział majątku wspólnego w wyniki rozwodu może być przeprowadzony na 3 sposoby:

  • w odrębnej sprawie sądowej po rozwodzie lub
  • w trakcie sprawy rozwodowej podczas trwania jednego postępowania sądowego lub 
  • za pomocą porozumienia, na skutek umowy podpisanej po rozwodzie przez byłych małżonków

W jakich sytuacjach sąd może nie orzec rozwodu?

Nawet jeśli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, w niektórych sytuacjach sąd może nie orzec rozwodu jeśli:

  • o rozwód stara się małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia, natomiast druga strona nie wyraziła zgody na rozwód, a więc jej odmowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego
  • przez orzeczenie rozwodu mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci stron, czyli jeśli rozwój ich rodziców wywołałby negatywne zmiany w psychice dzieci
  • orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (na przykład w przypadku ciężkiej choroby jednego z małżonków, który nie ma innej bliskiej osoby mogącej się nim zaopiekować)

W razie wątpliwość radca prawny udzieli odpowiedzi na nurtujące pytania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *