Rozwód i podział majątku

Gdy małżeństwo postanawia związać się węzłem małżeńskim, posiadane przez nich dobra stają się wspólne. Dzieje się tak do momentu aż małżeństwo ulegnie rozwiązaniu. Decyzja dotycząca podziału wspólnych dóbr nie zawsze jest łatwa. O podziale majątku możemy zdecydować przed rozwodem, podczas sprawy rozwodowej albo po rozwodzie. Co powinniśmy wiedzieć, zanim zdecydujemy się na podział majątku? Jak to wygląda krok po kroku?

Ugoda czy droga sądowa?

Najczęściej majątek dwojga ludzi związanych małżeństwem dzielony jest na pół. Dotyczy to wszystkich dóbr, również domu czy samochodu. Nierzadko najlepszą decyzją jest dogadanie się z byłym partnerem, jak powinien wyglądać ten podział. Jest to zdecydowanie opcja najtańsza i dosyć szybka. Zanim zdecydujemy się na skierowanie sprawy do sądu, dobrze jest dołożyć wszelkich starań, aby zawrzeć ugodę z drugą stroną.

Wbrew pozorom taka sytuacja może być również dla nas bardzo korzystna. Aby do tego doszło możemy wysłać wezwanie do podziału majątku z gotowego wzoru. Dodatkowo, gdy wezwanie jest podpisane przez adwokata, może wpłynąć to na pozytywne rozpatrzenie przez byłego partnera. Gdy w naszej sytuacji ugoda jest niemożliwa, musimy wstąpić na drogę sądową. Aby to zrobić wysyłamy przedsądowe wezwanie do podziału majątku wspólnego.

Jak powinno wyglądać przed sądowne wezwanie?

Jeden z najważniejszych elementów to precyzyjne ustalenie wartości naszego majątku. Możemy tu zawrzeć propozycje jak naszym zdaniem mógłby wyglądać podział. Również które elementy wspólnego dobytku powinni przypaść nam w udziale i jak może wyglądać spłata reszty dobytku. Warto pamietać o informacji na temat wysokości rat i terminu, w których nasz były partner powinien się wywiązać. Ustalając majątek możemy wziąć pod uwagę nasz wkład w mieszkanie taki jak remont oraz korzyści, jakie uzyskuje się ze wspólnych dóbr, przykładowo czynsz najmu z wynajmowanego mieszkania. Wniosek powinien mieć również ustalony termin na odpowiedź w rozsądnym czasie. Musimy jednak mieć świadomość, ze sprawy takie zazwyczaj są dosyć uciążliwe i zajmą nam sporo czasu. 

Czy podział zawsze musi być równy?

Zdarza się, że jeden z małżonków twierdzi, że skoro on pracował zawodowo to cały majątek powinien przypaść jemu. Jednak stanowisko takie nie jest prawidłowe. Jeżeli drugi z współmałżonków spędzał czas w domu opiekując się dziećmi również należy mu się równy podział majątku. Praca w gospodarstwie domowym jest traktowana przez sąd na równi z pracą zawodową. Musimy tu też wziąć pod uwagę, że nie zawsze dwoje partnerów w równym stopniu przyczyniło się do obecnego majątku. To nie jest jeszcze przyczyna nierównego podziału majątku.

Jeżeli jednak w takiej sytuacji wykażemy, że druga strona rażąco naruszała swoje obowiązki wobec rodziny, sąd może podjąć decyzje na naszą korzyść. Spotyka się sytuacje, w których jeden ze współmałżonków całkowicie zostaje pozbawiony jakiegokolwiek majątku. W jaki sposób jedna strona może rażąco naruszać swoje obowiązki? Możemy tu wziąć pod uwagę trwonienie wspólnego majątku uprawiając hazard albo ryzykowne inwestycje. Do tego zalicza się również uchylanie się od pracy i łożenia na potrzeby rodziny, mimo jakichkolwiek przeciwwskazań, na przykład zdrowotnych. Bardzo często nałogi takie jak alkohol czy narkotyki mogą przyczyniać się do podziału majątku na naszą korzyść.

Więcej przeczytasz na stronie partnera
https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-rodzinne/podzial-majatku

Z problemem prawnym nie musisz być sam

Trudne do przewidzenia sytuacje życiowe zdarzają się każdemu z nas. Poważne problemy wymagają niekiedy porady prawnej, gdyż ich natura nie jest do końca zrozumiała dla nierozeznanych w przepisach osób. Często dochodzi jednak do sytuacji, że osoby zmagające się z problemami boją się podjąć jakąkolwiek inicjatywę, gdyż uznają swój problem za wstydliwy lub nie chcą go upubliczniać. Jest to jednak błędne podejście, które może spowodować nasilenie się trudnej sytuacji. Gdzie więc można szukać dyskretnej i skutecznej pomocy prawnej?

Instytucje pomagające w problemie

Pierwsza pomoc w problemach natury prawnej leży u prawników i radców prawnych. Ich doświadczenie oraz wiedza w dziedzinie prawa stanowią największe wsparcie dla osób o zróżnicowanych problemach. Wielu z nich prowadzi swoje praktyki nawet w małych miasteczkach, gdzie konsultacje są niekiedy darmowe. To daje możliwość, by realne problemy osób prywatnych lub firm rozwiązać już na starcie. Warto pamiętać, że prawnicy i radcy prawni to profesjonaliści oferujący swoje usługi w dyskretnych warunkach oraz z najwyższym poszanowaniem prywatności.

Rzetelne porady internetowe

Ci, którzy mimo wszystko mają obiekcje przed poproszeniem o radę specjalistę mają możliwość zaciągnięcia porady online. Dają ją fora internetowe oraz strony o charakterze blogowym, takie jak https://pewny-prawnik.pl/, gdzie regularnie komentowane są najpopularniejsze problemy prawne, z jakimi spotkać się mogą obywatele. Dzięki swojej rzetelności i oparciu na faktach mogą stanowić cenne źródło informacji dla osób znajdujących się w realnych problemach z prawem.

Koniec pracy to nie koniec świata

Dla wielu osób otrzymanie wypowiedzenia umowy równoważne jest z załamaniem życia. Oczywiście, istnieją przypadki osób, które w pełni poświęcały się swojemu zakładowi pracy i kochały to, co robią. Jednak w większości sytuacji jest tak, że to kwestia przyzwyczajenia do pracy i niechęć przed zmianami powodują smutek i chandrę związane z utratą zatrudnienia. Tymczasem warto pamiętać o ważnych prawach, które przysługują pracownikowi w związku z otrzymaniem wypowiedzenia. O czym w szczególności mowa?

Przyczyna to podstawa

Otrzymane wypowiedzenie umowy nie może być przekazane pracownikowi bez podania konkretnej przyczyny. W końcu gdyby nie była ona konieczna, to umowa o pracę rozwiązana zostałaby na drodze porozumienia stron. Zawarta w dokumencie przyczyna ustania stosunku pracy powinna zgadzać się ze stanem faktycznym i nie powinna być oszustwem. Dodatkowo ważne jest, by była ona w jasny sposób przekazana pracownikowi i dotyczyła konkretnych sytuacji, w których pracownik zachował się nieodpowiednio zdaniem zatrudniającego.

Masz czas na znalezienie pracy

Otrzymanie wypowiedzenia umowy nie wiąże się z tym, że kolejnego dnia nie trzeba przychodzić do zakładu pracy. Najczęściej obowiązują określone przepisami okresy wypowiedzenia, które ustalone są według czasu przepracowanego przez zatrudnionego. W tym okresie pracownik może zażądać udzielenia mu dodatkowych dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy. Właśnie dlatego osoby, które obawiają się o nieciągłość zatrudnienia nie powinny mieć obaw- ustawodawca przewidział takie sytuacje i stoi po stronie zwolnionej osoby.

Zmiana pracy- jak to zrobić?

Na rynku istnieją różne grupy pracodawców i pracowników. Jedni poszukują zatrudnienia na stałe, inni natomiast często zmieniają miejsce pracy, poszukując idealnego zakładu dla siebie zarówno pod względem klimatu organizacyjnego, jak i warunków płacy. Są jednakże też takie osoby, które zmuszone są do zmiany zatrudnienia ze względów osobistych lub z powodu nieuczciwości pracodawcy. Jak właściwie wygląda rezygnacja z pracy i czy zawsze jest bezkonfliktowa?

Dojście do porozumienia

Najczęściej spotykaną formą rozwiązania stosunku pracy jest wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Wniosek o ustanie zatrudnienia może wyjść zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy. Dużą zaletą jest fakt, że w ten sposób można zakończyć umowę zawartą zarówno na czas nieokreślony, jak i określony. Wówczas to strony porozumienia ustalają dogodny termin wygaśnięcia umowy- nie musi to być bowiem dzień jego podpisania. Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron jest korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Inny tryb rozwiązywania umowy

Jednakże nie w każdym przypadku strony decydują się na zawarcie porozumienia. W tej sytuacji pracownik może zdecydować się na rozwiązanie umowy w drodze wypowiedzenia. Warto pamiętać, że porozumienie stron nie zawsze jest korzystne. Dzieje się tak, ponieważ pracownik nie od razu zyskuje prawo do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Kolejną, niekorzystną kwestią jest brak dni wolnych od pracy przysługujących na poszukiwanie nowego miejsca zatrudnienia. Przed podjęciem konkretnej decyzji na temat rozwiązania umowy warto się więc zastanowić.

Z czego wynika niechęć pracodawców do umów o pracę?

Istnieje wiele możliwości wykonywania pracy w życiu zawodowym. Wiele osób podejmuje się wykonywania jej na własny rachunek, stosując samozatrudnienie. Są jednak tacy i stanowią oni większość, którzy swój zawód wykonują w zakładach pracy prowadzonych przez inne osoby. Jak dbać wówczas o swój interes i dlaczego umowa o pracę jest coraz rzadziej stosowana przez pracodawców?

Niechęć przed składkami

Rozpoczynając stosunek pracy oraz otrzymując stosowną umowę o pracę mamy zapewnione wynagrodzenie, od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Warto jednak pamiętać, że w przypadku umowy o pracę obowiązek ten spoczywa nie tylko na pracowniku, lecz także na pracodawcy. Składki, które wpłacane są do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zależą od wielkości wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi. Wielu pracodawców, szczególnie prowadzących niewielkie firmy, wstrzymuje się więc przez zatrudnianiem ludzi na umowy o pracę w obawie przed wysokimi składkami, które będą musieli płacić z tego tytułu.

Umowy cywilnoprawne

Wielu pracodawców, decydujących się na zatrudnienie osób do pracy postanawia na początek oferować im tak zwane „umowy śmieciowe”. Należą do nich umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Ich zaletą dla pracodawcy jest niewątpliwie brak uciążliwych składek na ubezpieczenia, które jak już wyżej wspomnieliśmy, często są kłopotliwe dla niewielkich przedsiębiorców. Stosunek pracy ma wówczas mniej zobowiązujące warunki, co jest szczególnie niekorzystne dla pracownika.

Nie daj się oszukać przy wypowiedzeniu umowy o pracę!

Większość społeczeństwa traktuje umowę o pracę na czas nieokreślony jako podstawę życiowej stagnacji. Dla większości ma ona ogromną wartość, ponieważ przynosi wiele przywilejów pracowniczych, również znacząco wpływa na zdolność kredytową. Nie należy się jednak bać wypowiedzenia tego rodzaju umowy, ponieważ taka czynność wchodzi w skład praw pracownika.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia uzależniony jest od stażu pracy.  Warto zapoznać się z artykułem 36 Kodeksu Pracy, w którym określone jest czas, mający wpływ na wydłużenie lub skrócenie danego okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia –  wydłużony lub skrócony

Wydłużenie okresu wypowiedzenia może nastąpić, jeśli pracownik zatrudniony jest na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Strony mogą wówczas ustalić, że okres tego rodzaju może wynosić mniej niż 6 miesięcy lub co najmniej sześć miesięcy. Ustalając okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, należy wziąć pod uwagę okres zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Oznacza to, że do tego okresu wlicza się również czas trwania danych umów określonego pracodawcy, a nie tylko długość trwania umowy która jest wypowiadana. W wypadku wszelkich niedogodności, a także nieścisłości warto skontaktować się z pewnym prawnikiem przez stronę: https://pewny-prawnik.pl/blog/61/wypowiedzenie-umowy-o-prace,  którego usługi zapewnią skuteczność w wypowiedzeniu określonej umowy.

Podatek od najmu lokalu – który z nich najlepiej wybrać?

Do płacenia podatku od najmu lokalu zobowiązany jest każdy, kto zajmuje się wynajmowaniem nieruchomości. W zależności od uzyskanych kosztów przychodu, podatek ten może mieć różną wartość. Niemniej jednak wynajmujący może zdecydować, który rodzaj podatku od najmu lokalu chce opłacać.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Będzie bardziej korzystne dla tych, którzy ponoszą wysokie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, takie jak regularne przeprowadzane remonty. Ten rodzaj podatku od najmu następuje wtedy, kiedy wynajmujący nie zdeklaruje w Urzędzie Skarbowym, że chciałby rozliczyć podatek ryczałtowo. Jeśli nie zrobi tego do 20-tego dnia stycznia, wtedy automatycznie zdeklaruje się na opłatę podatku od najmu na zasadzie ogólnej.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencyjnych

Będzie ono bardziej korzystne dla tych, którzy ponoszą małe koszty w związku z utrzymaniem nieruchomości. Jeśli wynajmujący zdecydował się na ten rodzaj podatku od najmu powinien swoją zmianę zgłosić do Urzędu Skarbowego najpóźniej do 20-tego dnia miesiąca po tym miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tytułu najmu nieruchomości.

Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych – konsekwencje

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych to baza podmiotów, w których znajdują się informacje o niespłaconych zobowiązaniach na przykład wobec kontrahentów, podwykonawców czy innych podmiotów wykonujących odpłatne usługi na rzecz przedsiębiorstwa. Oczywiście zanim dane trafią do rejestru muszą zostać spełnione ściśle określone przesłanki, o których mówią przepisy prawne. Jakie konsekwencje czekają dłużników, którzy uzyskują wpis do KRS?

 

Dla niewypłacalnych podmiotów uzyskanie wpisu to swego rodzaju kara za nierzetelne wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań. Do bazy mają dostęp wszyscy, którzy po poprawnie przeprowadzonej weryfikacji danych chcą sprawdzić rzetelność firmy. Tyczy się to najczęściej podwykonawców i usługobiorców, którzy na zlecenie mają wykonać odpłatne prace związane na przykład z montażem sprzętu audiowizualnego czy remontem.

 

Firma z wpisem do KRS traci na wiarygodności a to przekłada się na późniejsze konsekwencje:

  • trudności związane ze znalezieniem podwykonawcy lub klientów;
  • ograniczenie szans na kredyt bankowy dla firm;
  • gorsze warunki współpracy z zewnętrznymi usługodawcami (wyższe ceny, konieczność przedpłaty).

To oczywiście nie wszystko. W dobie tak silnej konkurencyjności na rynku zadłużona firma nie może swobodnie się rozwijać a to prowadzi do utraty płynności finansowej a w skrajnych przypadkach nawet do bankructwa. Warto więc dołożyć wszelkich starań, aby rzetelnie spłacać zobowiązania a w przypadku trudności podejmować próby negocjacji z wierzycielem.