Podatki, o których mogłeś nie wiedzieć

System podatkowy w Polsce jest tak skomplikowany, że jedynie prawdziwi specjaliści są w stanie nadążać za wprowadzanymi zmianami. Tym samym obywatele, których finalnie dotyczą obowiązujące przepisy, często nie mają pojęcia, jakie obciążenia finansowe są na nich nakładane. Warto jednak wiedzieć, że tych jest całkiem sporo! Oto dwa, mało znane podatki, które z racji sytuacji, jakiej dotyczą mogą być nieumyślnie lekceważone przez obywateli.

Opłata z tytułu darowizny

Darowizna to nic innego, jak zobowiązanie się do przekazania określonego przedmiotu na rzecz obdarowywanego, bez ponoszenia przez niego jakiejkolwiek opłaty. Opłata ta nie dotyczy jednakże podatku, jaki osoba obdarowana musi odprowadzić do Urzędu Skarbowego. Darowizna musi być bowiem zgłaszana do naczelnika urzędu, a tym samym podlega opodatkowaniu. Od tej reguły występują jednak wyjątki i na szczęście dla podatników z obowiązku opłaty zwolnieni są między innymi zstępni, rodzice, małżonek i rodzeństwo darczyńcy.

Wygrałeś? Odprowadź podatek!

Obowiązek poniesienia opłaty do odpowiedniego Urzędu Skarbowego spoczywa także na laureatach konkursów i loterii. Choć podatek od wygranej jest najczęściej wliczany w wygraną i odprowadzany przez organizatora konkursu, to nadal niewiele osób zdaje sobie sprawę z jego istnienia. Zwycięzca ma obowiązek odprowadzić podatek w wysokości 10% wartości wygranej. Odstępstwo od obowiązku podatkowego dotyczy między innymi wygranych w pokera, czy w gry hazardowe, gdzie wielkość wygranej była niższa, niż 2280 złotych.

Sposoby dyscyplinowania wykonawców usług

Istnieje bardzo wiele sposobów na zmuszenie naszego podwykonawcy lub osoby wybranej do jednorazowego wykonania dowolnej czynności dla nas do odpowiedniego starania się o jakość wykonanej pracy. W różnych branżach, od budownictwa po transport, wykorzystuje się podobne sposoby na odpowiednie wyegzekwowanie posłuszeństwa.

Zasada ograniczonego zaufania

Podstawą jest wspomniana wyżej zasada. Nie ma znaczenia, czy współpracujemy z kimś od dziesiątek lat, czy też zlecamy pojedynczą pracę. Ostrożność to absolutna podstawa. Każde zlecenie winno mieć formę pisemną, gdzie wyraźnie wskażemy obie strony tejże umowy, określimy miejsce i sposób wykonania zlecenia. Kwestia zapłaty, terminu i ewentualnych potrąceń w razie uchybień również powinny znaleźć się w treści właściwej umowy. Każda zmiana musi być możliwa wyłącznie w formie pisemnej, na przykład w formie maila od upoważnionego pracownika naszej firmy. To pozwoli zrozumieć obu stronom ich obowiązki i odpowiedzialność.

Działania po szkodzie

Szczególnie w transporcie opóźnienia lub uszkodzenie towaru nie są wydarzeniami bezprecedensowymi. Jednak inne branże również narażone są na błędy w sztuce wykonawców. Najlepszym sposobem na egzekwowanie rekompensaty naszych strat jest nota obciążeniowa wysłana możliwie szybko po szkodzie ze strony wykonawcy. Ponadto też warto jest do takiej noty dołączyć, w przypadku kiedy je posiadamy, dowody poniesionej straty. Pozwoli nam to uniknąć przedłużających się procesów sądowych w przypadku oporu wykonawcy. Możemy również wystąpić na drogę powództwa cywilnego.

Faktura, która nie jest dokumentem księgowym

W naszym prawie występuje jeden rodzaj faktury, który to nie jest de facto fakturą. Mowa tu naturalnie o fakturze pro forma, która może być stosowana w kilku przypadkach. Nie rodzi ona absolutnie żadnych konsekwencji w postaci księgowania ani konieczności odprowadzania podatków. Kiedy ją wykorzystujemy?

Pierwsza opcja: oferta handlowa

Zarówno klienci, jak i banki i firmy leasingowe finansujące zakupy, bardzo często wymagają oferty w postaci faktury proforma. W niektórych przypadkach, kiedy bardziej skomplikowane jest zamówienie, faktura proforma staje się uzupełnieniem pełnej specyfikacji. W każdej takiej fakturze muszą znaleźć się właściwie wszystkie informacje, które możemy znaleźć w Fakturze VAT. Jedyną różnicą jest nagłówek.

Druga możliwość: podstawa do zapłaty za przyszłą fakturę

Wielu z nas zakupujących różnego rodzaju produkty skrojone na miarę, które są przygotowywane wcześniej, miało do czynienia z przedpłatą akonto przyszłej faktury. W tym przypadku również można zastosować fakturę pro forma, która to jest przy zastosowaniu odpowiednich zapisów przypomnieniem o zapłacie. Szczególnie ważne jest to dla klientów objętych pełną księgowością, którzy każdy przelew i wydatek muszą udokumentować. Zastosowanie faktury pro forma pozwala na legalne wpłacenie pieniędzy na konto dostawcy co najmniej kilka dni przed wystawieniem faktury właściwej. W tym przypadku również musi zostać zachowana struktura typowa dla faktury ze szczególnym naciskiem na przedmiot sprzedaży, który to musi być możliwie dokładnie opisany a także potrzeba konkretnego terminu zapłaty wraz z informacją, że w momencie zapłaty zostanie wystawiona faktura VAT.

Jak uzyskać separację?

Kiedy małżonkowie popadają w konflikt, oraz nie mogą dojść do porozumienia często pojawia się myśl o rozwodzie. Jeśli nie są do niego przekonani, warto zdecydować się najpierw na separację. Jest to rozwiązanie pośrednie, które pozwala na późniejsze anulowanie – jeśli widzimy szansę na poprawę relacji, lub chcemy pozostawić sobie możliwość naprawy związku.

Co to jest separacja

Separacja pojawiła się w polskim prawodawstwie w 1999 roku. Wcześniej jedyną możliwą drogą rozejścia się małżeństwa  był rozwód. Separacja to rozwiązanie prawne, które z jednej strony pozwala na zakończenie niektórych relacji i zależności między małżonkami. W związku z jej orzeczeniem nie obowiązuje już wspólnota majątkowa, a także małżonkowie pozbawieni są prawa dziedziczenia wobec siebie. Nie ustaje jednak samo małżeństwo, co oznacza, że nie ma możliwości wstąpienia w nowy związek małżeński.

Jak złożyć wniosek o separację

Jeśli zastanawiamy się nad złożeniem wniosku o separację, warto udać się w tej sprawie do profesjonalnej kancelarii prawnej. Taką pomoc zapewni nam Adwokat Częstochowa, biegły w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Jeżeli chcemy jedynie uzyskać porady prawnej wskaże nam odpowiednie możliwości prawne. Jeśli natomiast oczekujemy pomocy w poprowadzeniu całej sprawy Adwokat Częstochowa sporządzi odpowiednie pismo procesowe. Warto wiedzieć, że z wnioskiem o separację wystąpić może zarówno jeden małżonek, jak i oboje. Jeśli w małżeństwie są małoletnie dzieci o separacji orzec będzie musiał sąd w trybie procesowym. Jeśli ze związku małżeńskiego nie narodziły się dzieci, wówczas sprawa może rozstrzygnąć się w drodze nieprocesowej, wydając postanowienie o separacji.

Separacja – i co dalej

Separacja jest stanem prawnym odwracalnym. Oznacza to, że możemy złożyć wniosek o jej cofnięcie. Podobnie jak w przypadku jej udzielenia, również należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu. Aby działanie było skuteczne wniosek musi być zgłoszony przez obojga małżonków. Sporządzenie pisma również może zająć się adwokat Częstochowa, który przekaże je do odpowiedniego wydziału właściwego sądu okręgowego.

Bezpłatne konsultacje prawnicze – czy warto z nich korzystać?

Porady prawne nie należą do usług tanich, jednak niejednokrotnie jesteśmy zmuszeniu udać się do prawnika. Zanim jednak wydamy pieniądze, warto sprawdzić czy są kancelarie, które w interesującej nas sprawie radzą bezpłatnie.

Gdzie szukać prawnika za darmo?

Darmowe porady prawne uzyskać można w zakresie bardzo zróżnicowanych spraw. Wiele organizacji pożytku publicznego czy fundacji, zajmujących się konkretną problematyką, udziela porad prawnych. Często działa przy nich zespół prawników, którzy doradzają stacjonarnie, telefonicznie lub mailowo. Jedną z przykładowych instytucji jest choćby Federacja Konsumentów, działająca przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Można uzyskać tam pomoc prawną we wszelkich sprawach związanych z zakupami w sieci, prawami klienta i obowiązkami sprzedawcy, informacje o gwarancjach, wymianie produktów czy rękojmi.

Także wiele kancelarii prawnych deklaruje działalność pro bono. Na bezpłatną poradę mogą liczyć na przykład osoby o niskich dochodach.

Bezpłatnie w Internecie

Często pomoc znaleźć można np. w serwisach internetowych o tematyce prawnej. Porady prawne online dostępne są tam dla osób, które opiszą swój problem. Inną, podobną formą darmowej pomocy prawnej w Internecie są chociażby blogi prawnicze, w których specjaliści analizują podsyłane przez czytelników zagadnienia. Może to być nieoceniona skarbnica wiedzy. Należy przy tym pamiętać, że zwykle sytuacje poszczególnych osób się różnią, dlatego informacji w sieci – jeśli skierowane są do innego czytelnika – nie należy traktować jako wykładni, co w danej sytuacji można zrobić. Bezspornie jednak jest to dobra wskazówka do podjęcia kolejnych działań.

 

Jak rozpoznać stalking i jak sobie z nim radzić?

Stalking, choć z pewnością jest zjawiskiem występującym od bardzo dawna, to jednak samo zagadnienie w dyskursie prawnym czy psychologicznym pojawiło się stosunkowo niedawno, zaledwie kilkadziesiąt lat temu. Obecnie niestety nadal większość z nas nie wie, czym jest stalking i jak go rozpoznać.

Co to jest stalking?

Termin „stalking” pochodzi z języka angielskiego, gdzie oznacza „podchody” lub „skradanie się”. Co ciekawe, stworzony i spopularyzowany został przez dwóch rosyjskich pisarzy fantastyki naukowej: Arkadija i Borisa Strugackich. W ich powieści „Piknik na skraju drogi” stalker trudnił się przemytem niezwykle dziwnych przedmiotów. Nowe znaczenie, bliższe obecnemu kształtowi, określenie to zyskało w latach 80. XX wieku, za sprawą zjawiska obsesyjnego podążania fanów za gwiazdami Hollywood. Dziś stalking, zgodnie z przyjętą definicją, to „złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się czy prześladowanie zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu”. Może przyjmować różne formy: ciągłe wizyty, telefony, smsy, a nawet obdarowywanie niechcianymi prezentami.

Jak radzić sobie ze stalkingiem?

Pierwszym krokiem jest rozpoznanie stalkingu. Wbrew pozorom, nie jest to łatwe, bo stalker zwykle próbuje udawać, że nic takiego nie ma miejsca. W pracy czy w środowisku szkolnym, osoba pod presją stalkera czuje się coraz gorzej, jest wyobcowana, coraz trudniej radzi sobie z obowiązkami oraz swoimi emocjami. Poczucie lęku sprawia, że ogranicza zaufanie do innych i boi się komukolwiek mówić o tym, czego doświadcza.

Ze stalkingiem można sobie poradzić. Przede wszystkim należy szukać pomocy – u przełożonych, szefa czy nauczyciela, jeśli do stalkingu dochodzi w szkole. Jeśli stalkerem jest zwierzchnik również nie należy tego ukrywać. W relacjach ze stalkerem należy zachować spokój, dystans i nie należy dać się sprowokować – na to stalker tylko czeka.

Ważnym krokiem jest zgłoszenie uporczywego nękania policji (najlepiej pisemnie), co jest początkiem długiego często procesu. Warto, a wręcz wskazane jest – a niekiedy konieczne – by udać się do terapeuty.

Darmowe porady prawne – na jaki temat?

Gdzie i na jaki temat możemy uzyskać darmowych porady prawne? Otóż najczęściej na stronach internetowych kancelarii prawniczych czy prowadzonych przy tych stronach blogów, jak również na profilach prawniczych prowadzonych na portalach społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram. Jest to świetna taktyka marketingowa takich kancelarii, dzięki której są w stanie zdobyć sobie wiele zainteresowanych?

Tematyka

Zazwyczaj tego rodzaju darmowe porady prawne odpowiadają na wątpliwości związane z postępowaniem sądowym lżejszego typu, takim jak rozwody, kupowanie nieruchomości, przeprowadzanie spadku majątku czy jego podział w rodzinie. W sprawach grubszej wagi niestety z pewnością nie pomogą darmowe porady prawne w postaci postów na blogu, a kompleksowa pomoc prawna.

Jak to działa?

Najczęściej tak samo jak każde inne praktyki marketingowe. Dana osoba szukając tego rodzaju darmowych porad prawnych natrafia na interesujący artykuł i poprzez regularne czytanie i powracanie, postanawia jednak skorzystać z usług oferowanych przez kancelarię. Niekiedy jednak taki odbiorca nie skorzysta z usług, ale poleci wpisy komuś, kto w tym momencie tego potrzebuje i dzięki temu to właśnie ta osoba polecona stanie się klientem. Zatem warto korzystać z darmowych porad prawnych!

Poznaj swoje prawa mieszkaniowe zanim będzie za późno

Posiadanie stałego miejsca zamieszkania jest jednym z koniecznych warunków sprawnego bytu oraz poczucia bezpieczeństwa. Jednak w wyniku różnych sytuacji, np. pogorszenia się relacji rodzinnych, możemy doświadczyć wielu sytuacji, które mogą mieć dla nas przykre konsekwencje.

Przepisanie domu na dzieci a aspekty prawne

Należy pamiętać, że zanim oddamy swój dom dzieciom, powinniśmy pamiętać o zabezpieczeniu się na różne okoliczności. I choć często ufamy swoim najbliższym, musimy mieć na uwadze, że życie pisze różne scenariusze, dlatego przy przepisaniu domu na potomstwo, warto sporządzić umowę o dożywotniej służebności, dzięki czemu mamy pewność, że w przypadku konfliktu, nowy właściciel nie ma prawa wyrzucić nas z domu, albo doprowadzać do sytuacji, w której z racji ograniczania nam przez dzieci podstawowych dóbr tj. wody, prądu, dostępu do łazienki, kuchni i innych części wspólnych, jesteśmy zmuszeni opuścić mieszkanie. W takich sytuacjach, w przypadku braku odpowiedniej umowy, możemy mieć problem z dochodzeniem swoich praw.

 

Aby uniknąć nieprzyjemności i chronić swoje życie, powinniśmy zapoznać się z prawem mieszkaniowym, które uwzględnia różne scenariusze i pomoże nam sporządzić taką umowę, która będzie korzystna dla obu stron i uchroni nas przed wieloma nieprzyjemnymi sytuacjami. Dobrą praktyką jest również konsultacja z odpowiednim prawnikiem, który pomoże nam zrozumieć skomplikowane paragrafy i w zrozumiały oraz przystępny sposób wyjaśni, jakie są nasze prawa i obowiązki związane z dzieleniem mieszkania z rodziną.

Wsparcie prawników przez internet

Współczesny świat to morze wszelkiego rodzaju możliwości, o których jeszcze do niedawna nikomu nawet się nie śniło – jesteśmy w stanie robić rzeczy, które kilka lat temu były jeszcze w sferze marzeń, ba, w których istnienie nie umieją uwierzyć nasi rodzice i dziadkowie. Ogromny postęp jest możliwy dzięki niezwykle intensywnemu rozwojowi technologii internetowych, który sprawia, że coraz więcej rzeczy możemy załatwić czy też kupić bez wychodzenia z domu. Dzięki internetowi mamy również możliwość korzystania z wielu usług przez internet, a coraz większą popularnością cieszą się świadczenia takie jak darmowe porady prawne online. Warto przekonać się, jak bardzo mogą się one okazać przydatne w naszym wypadku.

Wygoda i bezpieczeństwo

Dziś liczy się czas – robimy bardzo dużo, by ograniczać długość wykonywania poszczególnych czynności, na przykład godzinne zakupy zamieniamy na błyskawiczne dodanie produktów do koszyka w sklepie internetowym i czekamy potem na dostawę, co w sumie zajmuje ułamek czasu, jaki musielibyśmy poświęcić na zakupy w tradycyjnym stylu. Także wizytę u prawnika możemy odbyć przez internet – wystarczy, że wejdziemy na jedną ze stron www, która oferuje możliwość skorzystania z porad prawnych i w specjalne okienko wpiszemy treść swojego zapytania.

Pomoc dla każdego

Dzięki tak innowacyjnym rozwiązaniom nawet osoby starsze czy też schorowane czy też takie, które z wielu innych przyczyn nie mogą udać się do kancelarii mają możliwość skorzystania z pomocy specjalistów, których wiedza i doświadczenie pomogą im rozwiązać wszelakie trudności.