Kiedy stalker posuwa się za daleko

Żyjemy w coraz bardziej świadomym społeczeństwie. Nie oznacza to jednak, że wśród postępującej edukacji i poprawiającym się metodom wychowawczym nigdy nie natrafimy na człowieka agresywnego i nieobliczalnego. Bo właśnie tacy są prześladowcy. Nie są jedynie domeną gwiazd, ponieważ większość z nas spotkała się z przesadnie nachalnym byłym chłopakiem lub niebezpiecznie zakochaną dziewczyną. Co jeśli stalker posunie się za daleko?

 

Kim jest stalker?

 

Według polskiego prawa stalking jest czynem karanym i traktowanym jako przestępstwo. Nie dotyczy jedynie sytuacji nękania w pracy, lecz także prześladowania w życiu prywatnym. Jak rozpoznać stalkera? Nie musisz doznać przemocy fizycznej. By zgłosić się na policję z przypadkiem nękania wystarczy, by osoba ta nadużywała telefonów, e-maili, smsów wysyłanych do Ciebie niemal ciągle. Uzasadniony wówczas strach przed taką osobą wynika z nieprzewidywalności jej działania. Najpierw szuka najprostszej drogi kontaktu, następnie przynosi podarunki, by na samym końcu posunąć się nawet do przemocy. Oczywiście schemat postępowania stalkerów jest w każdym przypadku inny.

 

Czyny zabronione

 

Oprócz tego, że sam stalking traktowany jest jako przestępstwo istnieje szereg innych czynności zabronionych, których może dopuścić się prześladowca. Jedną z nich są groźby karalne. Jeśli masz uzasadnione obawy, że kierowane w stosunku do Ciebie niebezpieczne propozycje i obietnice zostaną przez daną osobę spełnione, powinieneś niezwłocznie zgłosić ten fakt policji. Groźby karalne nie bez przyczyny zyskały swoją nazwę. Są również traktowane jako poważne przestępstwo.