Z problemem prawnym nie musisz być sam

Trudne do przewidzenia sytuacje życiowe zdarzają się każdemu z nas. Poważne problemy wymagają niekiedy porady prawnej, gdyż ich natura nie jest do końca zrozumiała dla nierozeznanych w przepisach osób. Często dochodzi jednak do sytuacji, że osoby zmagające się z problemami boją się podjąć jakąkolwiek inicjatywę, gdyż uznają swój problem za wstydliwy lub nie chcą go upubliczniać. Jest to jednak błędne podejście, które może spowodować nasilenie się trudnej sytuacji. Gdzie więc można szukać dyskretnej i skutecznej pomocy prawnej?

Instytucje pomagające w problemie

Pierwsza pomoc w problemach natury prawnej leży u prawników i radców prawnych. Ich doświadczenie oraz wiedza w dziedzinie prawa stanowią największe wsparcie dla osób o zróżnicowanych problemach. Wielu z nich prowadzi swoje praktyki nawet w małych miasteczkach, gdzie konsultacje są niekiedy darmowe. To daje możliwość, by realne problemy osób prywatnych lub firm rozwiązać już na starcie. Warto pamiętać, że prawnicy i radcy prawni to profesjonaliści oferujący swoje usługi w dyskretnych warunkach oraz z najwyższym poszanowaniem prywatności.

Rzetelne porady internetowe

Ci, którzy mimo wszystko mają obiekcje przed poproszeniem o radę specjalistę mają możliwość zaciągnięcia porady online. Dają ją fora internetowe oraz strony o charakterze blogowym, takie jak https://pewny-prawnik.pl/, gdzie regularnie komentowane są najpopularniejsze problemy prawne, z jakimi spotkać się mogą obywatele. Dzięki swojej rzetelności i oparciu na faktach mogą stanowić cenne źródło informacji dla osób znajdujących się w realnych problemach z prawem.

Koniec pracy to nie koniec świata

Dla wielu osób otrzymanie wypowiedzenia umowy równoważne jest z załamaniem życia. Oczywiście, istnieją przypadki osób, które w pełni poświęcały się swojemu zakładowi pracy i kochały to, co robią. Jednak w większości sytuacji jest tak, że to kwestia przyzwyczajenia do pracy i niechęć przed zmianami powodują smutek i chandrę związane z utratą zatrudnienia. Tymczasem warto pamiętać o ważnych prawach, które przysługują pracownikowi w związku z otrzymaniem wypowiedzenia. O czym w szczególności mowa?

Przyczyna to podstawa

Otrzymane wypowiedzenie umowy nie może być przekazane pracownikowi bez podania konkretnej przyczyny. W końcu gdyby nie była ona konieczna, to umowa o pracę rozwiązana zostałaby na drodze porozumienia stron. Zawarta w dokumencie przyczyna ustania stosunku pracy powinna zgadzać się ze stanem faktycznym i nie powinna być oszustwem. Dodatkowo ważne jest, by była ona w jasny sposób przekazana pracownikowi i dotyczyła konkretnych sytuacji, w których pracownik zachował się nieodpowiednio zdaniem zatrudniającego.

Masz czas na znalezienie pracy

Otrzymanie wypowiedzenia umowy nie wiąże się z tym, że kolejnego dnia nie trzeba przychodzić do zakładu pracy. Najczęściej obowiązują określone przepisami okresy wypowiedzenia, które ustalone są według czasu przepracowanego przez zatrudnionego. W tym okresie pracownik może zażądać udzielenia mu dodatkowych dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy. Właśnie dlatego osoby, które obawiają się o nieciągłość zatrudnienia nie powinny mieć obaw- ustawodawca przewidział takie sytuacje i stoi po stronie zwolnionej osoby.

Zmiana pracy- jak to zrobić?

Na rynku istnieją różne grupy pracodawców i pracowników. Jedni poszukują zatrudnienia na stałe, inni natomiast często zmieniają miejsce pracy, poszukując idealnego zakładu dla siebie zarówno pod względem klimatu organizacyjnego, jak i warunków płacy. Są jednakże też takie osoby, które zmuszone są do zmiany zatrudnienia ze względów osobistych lub z powodu nieuczciwości pracodawcy. Jak właściwie wygląda rezygnacja z pracy i czy zawsze jest bezkonfliktowa?

Dojście do porozumienia

Najczęściej spotykaną formą rozwiązania stosunku pracy jest wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Wniosek o ustanie zatrudnienia może wyjść zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy. Dużą zaletą jest fakt, że w ten sposób można zakończyć umowę zawartą zarówno na czas nieokreślony, jak i określony. Wówczas to strony porozumienia ustalają dogodny termin wygaśnięcia umowy- nie musi to być bowiem dzień jego podpisania. Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron jest korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Inny tryb rozwiązywania umowy

Jednakże nie w każdym przypadku strony decydują się na zawarcie porozumienia. W tej sytuacji pracownik może zdecydować się na rozwiązanie umowy w drodze wypowiedzenia. Warto pamiętać, że porozumienie stron nie zawsze jest korzystne. Dzieje się tak, ponieważ pracownik nie od razu zyskuje prawo do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Kolejną, niekorzystną kwestią jest brak dni wolnych od pracy przysługujących na poszukiwanie nowego miejsca zatrudnienia. Przed podjęciem konkretnej decyzji na temat rozwiązania umowy warto się więc zastanowić.

Z czego wynika niechęć pracodawców do umów o pracę?

Istnieje wiele możliwości wykonywania pracy w życiu zawodowym. Wiele osób podejmuje się wykonywania jej na własny rachunek, stosując samozatrudnienie. Są jednak tacy i stanowią oni większość, którzy swój zawód wykonują w zakładach pracy prowadzonych przez inne osoby. Jak dbać wówczas o swój interes i dlaczego umowa o pracę jest coraz rzadziej stosowana przez pracodawców?

Niechęć przed składkami

Rozpoczynając stosunek pracy oraz otrzymując stosowną umowę o pracę mamy zapewnione wynagrodzenie, od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Warto jednak pamiętać, że w przypadku umowy o pracę obowiązek ten spoczywa nie tylko na pracowniku, lecz także na pracodawcy. Składki, które wpłacane są do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zależą od wielkości wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi. Wielu pracodawców, szczególnie prowadzących niewielkie firmy, wstrzymuje się więc przez zatrudnianiem ludzi na umowy o pracę w obawie przed wysokimi składkami, które będą musieli płacić z tego tytułu.

Umowy cywilnoprawne

Wielu pracodawców, decydujących się na zatrudnienie osób do pracy postanawia na początek oferować im tak zwane „umowy śmieciowe”. Należą do nich umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Ich zaletą dla pracodawcy jest niewątpliwie brak uciążliwych składek na ubezpieczenia, które jak już wyżej wspomnieliśmy, często są kłopotliwe dla niewielkich przedsiębiorców. Stosunek pracy ma wówczas mniej zobowiązujące warunki, co jest szczególnie niekorzystne dla pracownika.

Podatek od najmu lokalu – który z nich najlepiej wybrać?

Do płacenia podatku od najmu lokalu zobowiązany jest każdy, kto zajmuje się wynajmowaniem nieruchomości. W zależności od uzyskanych kosztów przychodu, podatek ten może mieć różną wartość. Niemniej jednak wynajmujący może zdecydować, który rodzaj podatku od najmu lokalu chce opłacać.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Będzie bardziej korzystne dla tych, którzy ponoszą wysokie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości, takie jak regularne przeprowadzane remonty. Ten rodzaj podatku od najmu następuje wtedy, kiedy wynajmujący nie zdeklaruje w Urzędzie Skarbowym, że chciałby rozliczyć podatek ryczałtowo. Jeśli nie zrobi tego do 20-tego dnia stycznia, wtedy automatycznie zdeklaruje się na opłatę podatku od najmu na zasadzie ogólnej.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencyjnych

Będzie ono bardziej korzystne dla tych, którzy ponoszą małe koszty w związku z utrzymaniem nieruchomości. Jeśli wynajmujący zdecydował się na ten rodzaj podatku od najmu powinien swoją zmianę zgłosić do Urzędu Skarbowego najpóźniej do 20-tego dnia miesiąca po tym miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tytułu najmu nieruchomości.

Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych – konsekwencje

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych to baza podmiotów, w których znajdują się informacje o niespłaconych zobowiązaniach na przykład wobec kontrahentów, podwykonawców czy innych podmiotów wykonujących odpłatne usługi na rzecz przedsiębiorstwa. Oczywiście zanim dane trafią do rejestru muszą zostać spełnione ściśle określone przesłanki, o których mówią przepisy prawne. Jakie konsekwencje czekają dłużników, którzy uzyskują wpis do KRS?

 

Dla niewypłacalnych podmiotów uzyskanie wpisu to swego rodzaju kara za nierzetelne wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań. Do bazy mają dostęp wszyscy, którzy po poprawnie przeprowadzonej weryfikacji danych chcą sprawdzić rzetelność firmy. Tyczy się to najczęściej podwykonawców i usługobiorców, którzy na zlecenie mają wykonać odpłatne prace związane na przykład z montażem sprzętu audiowizualnego czy remontem.

 

Firma z wpisem do KRS traci na wiarygodności a to przekłada się na późniejsze konsekwencje:

  • trudności związane ze znalezieniem podwykonawcy lub klientów;
  • ograniczenie szans na kredyt bankowy dla firm;
  • gorsze warunki współpracy z zewnętrznymi usługodawcami (wyższe ceny, konieczność przedpłaty).

To oczywiście nie wszystko. W dobie tak silnej konkurencyjności na rynku zadłużona firma nie może swobodnie się rozwijać a to prowadzi do utraty płynności finansowej a w skrajnych przypadkach nawet do bankructwa. Warto więc dołożyć wszelkich starań, aby rzetelnie spłacać zobowiązania a w przypadku trudności podejmować próby negocjacji z wierzycielem.

Wsparcie prawników przez internet

Współczesny świat to morze wszelkiego rodzaju możliwości, o których jeszcze do niedawna nikomu nawet się nie śniło – jesteśmy w stanie robić rzeczy, które kilka lat temu były jeszcze w sferze marzeń, ba, w których istnienie nie umieją uwierzyć nasi rodzice i dziadkowie. Ogromny postęp jest możliwy dzięki niezwykle intensywnemu rozwojowi technologii internetowych, który sprawia, że coraz więcej rzeczy możemy załatwić czy też kupić bez wychodzenia z domu. Dzięki internetowi mamy również możliwość korzystania z wielu usług przez internet, a coraz większą popularnością cieszą się świadczenia takie jak darmowe porady prawne online. Warto przekonać się, jak bardzo mogą się one okazać przydatne w naszym wypadku.

Wygoda i bezpieczeństwo

Dziś liczy się czas – robimy bardzo dużo, by ograniczać długość wykonywania poszczególnych czynności, na przykład godzinne zakupy zamieniamy na błyskawiczne dodanie produktów do koszyka w sklepie internetowym i czekamy potem na dostawę, co w sumie zajmuje ułamek czasu, jaki musielibyśmy poświęcić na zakupy w tradycyjnym stylu. Także wizytę u prawnika możemy odbyć przez internet – wystarczy, że wejdziemy na jedną ze stron www, która oferuje możliwość skorzystania z porad prawnych i w specjalne okienko wpiszemy treść swojego zapytania.

Pomoc dla każdego

Dzięki tak innowacyjnym rozwiązaniom nawet osoby starsze czy też schorowane czy też takie, które z wielu innych przyczyn nie mogą udać się do kancelarii mają możliwość skorzystania z pomocy specjalistów, których wiedza i doświadczenie pomogą im rozwiązać wszelakie trudności.

Jaki powinien być prawnik?

Mimo że jesteśmy zupełnie różni, mamy inne oczekiwania, potrzeby, inne są też nasze problemy natury prawnej, na które poszukujemy dobrego sposobu, to na pewno każdy z nas zgodzi się, co do tego, jaki powinien być adwokat. Chodzi tutaj o pewne bardzo uniwersalne cechy, które są po prostu obiektywnie korzystne, o sposób funkcjonowania, który przez wszystkich klientów określany jest jako pożądany. Na pewno pierwsza, najważniejsza sprawa, która ma zdecydowanie największy wpływ na to, czy dany absolwent prawa zrobi karierę czy też nie, to wykształcenie: społeczeństwu zależy na solidnej, uniwersyteckiej przeszłości, a nie na ukończonych studiach wieczorowych w jakiejś akademii. Może jest to nieco krzywdzące lecz każdy przyzna, że istnieje ogromna różnica między kształceniem uniwersyteckim, a tym które odbywa się na prywatnych uczelniach.

Niezbędne cechy osobowości

Wykształcenie adwokata to jedno, trzeba jeszcze umieć z niego dobrze korzystać. Potrzebne są więc takie umiejętności jak komunikatywność, bez której niemożliwe jest dokładne poznanie potrzeb klienta oraz dopasowanie do nich swoich działań, empatia ułatwiająca pracę z klientem oraz rzetelność, opanowanie i konsekwencja bardzo potrzebne zarówno w papierkowej pracy z aktami jak i na sali sądowej.

Gdzie szukać takiego fachowca?

Idealny dla nas prawnik wcale nie musi pracować w prestiżowej, znanej w całym mieście kancelarii – równie może prowadzić jednoosobowe, zupełnie nierzucające się w oczy biuro, w którym jednak świadczy usługi na najwyższym poziomie i w bardzo dobrej cenie.

Kiedy rozpada się małżeństwo

Problemy w związkach dotyczą wszystkich par, niezależnie od ich stażu, wykształcenia, wieku czy też płci. Czasem są to problemy, które można naprawdę skutecznie przezwyciężyć, czasem jednak, mimo starań i podjętej walki, prowadzą one do nieuchronnego końca. To zawsze jest bardzo trudne doświadczenie okupione wieloma łzami, bo w końcu żyło się wspólnie przez tyle lat, jednakże mimo cierpienia trzeba postawić na racjonalne myślenie i jakoś próbować odbudować swój świat. O ile w przypadku związków partnerskich jest to całkiem proste (nie ma tam wspólnej własności), o tyle w przypadku małżeństw sprawa dość mocno się komplikuje, niezbędne okazuje się skorzystanie z pomocy prawnika, który przeprowadzi nas przez wszystkie poszczególne etapy związane z rozwodem. Warto postawić na profesjonalne wsparcie osoby, która nie tylko doskonale zna całą stronę formalną, ale i posiada bardzo bogate doświadczenie, które z całą pewnością okaże się przydatne.

 

Coraz większa liczba rozwodów

 

Według wszelkiego rodzaju statystyk obecnie w Polsce nawet co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem. Jeżeli chodzi o rozwody w Częstochowie sprawa wygląda praktycznie tak samo, nie ma tu żadnych odstępstw od normy. W tym mieście działa bardzo wiele kancelarii, dzięki czemu każdy zainteresowany z pewnością znajdzie idealne dla siebie usługi.

 

Nie tylko sprawy rozwodowe

 

W kancelariach, które nominalnie zajmują się rozwodami, uzyskać można także porady prawne dla osób już rozwiedzionych, między innymi w problemach dotyczących alimentów czy też stosowania się do zaleceń sądu w kwestii opieki nad dziećmi.

Szeroki asortyment usług prawniczych

Współcześnie każda kancelaria radcy prawnego w Częstochowie, by w ogóle móc funkcjonować, nie tylko musi wykazać się odpowiednim wykształceniem swoich pracowników, ale i przygotować atrakcyjną ofertę, która zachęci klientów do skorzystania akurat z jej usług. Rynek tego rodzaju świadczeń jest obecnie bardzo szeroki, a kancelarie powstają w wielu miastach w całym kraju, dzięki czemu każdy ma możliwość uzyskania specjalistycznej pomocy. W dzisiejszym świecie, gdzie coraz więcej spraw wiąże się z bardzo rozbudowanymi formalnościami, pomoc prawna staje się coraz bardziej potrzebna. Warto jednakże zawsze korzystać z usług takiej kancelarii, w której pracuje radca prawny specjalizujący się w interesującym nas zakresie, jak na przykład prawo gospodarcze, prawo cywilne czy też prawo europejskie. Dzięki temu zawsze możemy mieć pewność, że skorzystamy z usługi na najwyższym poziomie.

 

Bogate spektrum cen

 

Wiadomo, że ta sama usługa, w zależności od miasta, w którym chcemy z niej skorzystać, konkretnej kancelarii czy też nawet renomy poszczególnych prawników, może mieć bardzo różne ceny. Nie trzeba jednak przepłacać – jeżeli nie zależy nam na konkretnej kancelarii, warto poszukać świadczeń doświadczonej placówki w znacznie mniejszym mieście.

 

Wiele różnych specjalizacji

 

Warto wspomnieć o tym, że mimo tak bogatego asortymentu usług nie w każdej kancelarii znajdziemy to samo – jeżeli chodzi na przykład o rozwód w Częstochowie trzeba się trochę naszukać, by znaleźć pożądaną usługę na wysokim poziomie.