Z czego wynika niechęć pracodawców do umów o pracę?

Istnieje wiele możliwości wykonywania pracy w życiu zawodowym. Wiele osób podejmuje się wykonywania jej na własny rachunek, stosując samozatrudnienie. Są jednak tacy i stanowią oni większość, którzy swój zawód wykonują w zakładach pracy prowadzonych przez inne osoby. Jak dbać wówczas o swój interes i dlaczego umowa o pracę jest coraz rzadziej stosowana przez pracodawców?

Niechęć przed składkami

Rozpoczynając stosunek pracy oraz otrzymując stosowną umowę o pracę mamy zapewnione wynagrodzenie, od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Warto jednak pamiętać, że w przypadku umowy o pracę obowiązek ten spoczywa nie tylko na pracowniku, lecz także na pracodawcy. Składki, które wpłacane są do Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zależą od wielkości wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi. Wielu pracodawców, szczególnie prowadzących niewielkie firmy, wstrzymuje się więc przez zatrudnianiem ludzi na umowy o pracę w obawie przed wysokimi składkami, które będą musieli płacić z tego tytułu.

Umowy cywilnoprawne

Wielu pracodawców, decydujących się na zatrudnienie osób do pracy postanawia na początek oferować im tak zwane „umowy śmieciowe”. Należą do nich umowy zlecenie oraz umowy o dzieło. Ich zaletą dla pracodawcy jest niewątpliwie brak uciążliwych składek na ubezpieczenia, które jak już wyżej wspomnieliśmy, często są kłopotliwe dla niewielkich przedsiębiorców. Stosunek pracy ma wówczas mniej zobowiązujące warunki, co jest szczególnie niekorzystne dla pracownika.

Nie daj się oszukać przy wypowiedzeniu umowy o pracę!

Większość społeczeństwa traktuje umowę o pracę na czas nieokreślony jako podstawę życiowej stagnacji. Dla większości ma ona ogromną wartość, ponieważ przynosi wiele przywilejów pracowniczych, również znacząco wpływa na zdolność kredytową. Nie należy się jednak bać wypowiedzenia tego rodzaju umowy, ponieważ taka czynność wchodzi w skład praw pracownika.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia uzależniony jest od stażu pracy.  Warto zapoznać się z artykułem 36 Kodeksu Pracy, w którym określone jest czas, mający wpływ na wydłużenie lub skrócenie danego okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia –  wydłużony lub skrócony

Wydłużenie okresu wypowiedzenia może nastąpić, jeśli pracownik zatrudniony jest na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Strony mogą wówczas ustalić, że okres tego rodzaju może wynosić mniej niż 6 miesięcy lub co najmniej sześć miesięcy. Ustalając okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, należy wziąć pod uwagę okres zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Oznacza to, że do tego okresu wlicza się również czas trwania danych umów określonego pracodawcy, a nie tylko długość trwania umowy która jest wypowiadana. W wypadku wszelkich niedogodności, a także nieścisłości warto skontaktować się z pewnym prawnikiem przez stronę: https://pewny-prawnik.pl/blog/61/wypowiedzenie-umowy-o-prace,  którego usługi zapewnią skuteczność w wypowiedzeniu określonej umowy.