Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych – konsekwencje

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych to baza podmiotów, w których znajdują się informacje o niespłaconych zobowiązaniach na przykład wobec kontrahentów, podwykonawców czy innych podmiotów wykonujących odpłatne usługi na rzecz przedsiębiorstwa. Oczywiście zanim dane trafią do rejestru muszą zostać spełnione ściśle określone przesłanki, o których mówią przepisy prawne. Jakie konsekwencje czekają dłużników, którzy uzyskują wpis do KRS?

 

Dla niewypłacalnych podmiotów uzyskanie wpisu to swego rodzaju kara za nierzetelne wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań. Do bazy mają dostęp wszyscy, którzy po poprawnie przeprowadzonej weryfikacji danych chcą sprawdzić rzetelność firmy. Tyczy się to najczęściej podwykonawców i usługobiorców, którzy na zlecenie mają wykonać odpłatne prace związane na przykład z montażem sprzętu audiowizualnego czy remontem.

 

Firma z wpisem do KRS traci na wiarygodności a to przekłada się na późniejsze konsekwencje:

  • trudności związane ze znalezieniem podwykonawcy lub klientów;
  • ograniczenie szans na kredyt bankowy dla firm;
  • gorsze warunki współpracy z zewnętrznymi usługodawcami (wyższe ceny, konieczność przedpłaty).

To oczywiście nie wszystko. W dobie tak silnej konkurencyjności na rynku zadłużona firma nie może swobodnie się rozwijać a to prowadzi do utraty płynności finansowej a w skrajnych przypadkach nawet do bankructwa. Warto więc dołożyć wszelkich starań, aby rzetelnie spłacać zobowiązania a w przypadku trudności podejmować próby negocjacji z wierzycielem.