Koniec pracy to nie koniec świata

Dla wielu osób otrzymanie wypowiedzenia umowy równoważne jest z załamaniem życia. Oczywiście, istnieją przypadki osób, które w pełni poświęcały się swojemu zakładowi pracy i kochały to, co robią. Jednak w większości sytuacji jest tak, że to kwestia przyzwyczajenia do pracy i niechęć przed zmianami powodują smutek i chandrę związane z utratą zatrudnienia. Tymczasem warto pamiętać o ważnych prawach, które przysługują pracownikowi w związku z otrzymaniem wypowiedzenia. O czym w szczególności mowa?

Przyczyna to podstawa

Otrzymane wypowiedzenie umowy nie może być przekazane pracownikowi bez podania konkretnej przyczyny. W końcu gdyby nie była ona konieczna, to umowa o pracę rozwiązana zostałaby na drodze porozumienia stron. Zawarta w dokumencie przyczyna ustania stosunku pracy powinna zgadzać się ze stanem faktycznym i nie powinna być oszustwem. Dodatkowo ważne jest, by była ona w jasny sposób przekazana pracownikowi i dotyczyła konkretnych sytuacji, w których pracownik zachował się nieodpowiednio zdaniem zatrudniającego.

Masz czas na znalezienie pracy

Otrzymanie wypowiedzenia umowy nie wiąże się z tym, że kolejnego dnia nie trzeba przychodzić do zakładu pracy. Najczęściej obowiązują określone przepisami okresy wypowiedzenia, które ustalone są według czasu przepracowanego przez zatrudnionego. W tym okresie pracownik może zażądać udzielenia mu dodatkowych dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy. Właśnie dlatego osoby, które obawiają się o nieciągłość zatrudnienia nie powinny mieć obaw- ustawodawca przewidział takie sytuacje i stoi po stronie zwolnionej osoby.

Zmiana pracy- jak to zrobić?

Na rynku istnieją różne grupy pracodawców i pracowników. Jedni poszukują zatrudnienia na stałe, inni natomiast często zmieniają miejsce pracy, poszukując idealnego zakładu dla siebie zarówno pod względem klimatu organizacyjnego, jak i warunków płacy. Są jednakże też takie osoby, które zmuszone są do zmiany zatrudnienia ze względów osobistych lub z powodu nieuczciwości pracodawcy. Jak właściwie wygląda rezygnacja z pracy i czy zawsze jest bezkonfliktowa?

Dojście do porozumienia

Najczęściej spotykaną formą rozwiązania stosunku pracy jest wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Wniosek o ustanie zatrudnienia może wyjść zarówno z inicjatywy pracownika, jak i pracodawcy. Dużą zaletą jest fakt, że w ten sposób można zakończyć umowę zawartą zarówno na czas nieokreślony, jak i określony. Wówczas to strony porozumienia ustalają dogodny termin wygaśnięcia umowy- nie musi to być bowiem dzień jego podpisania. Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron jest korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Inny tryb rozwiązywania umowy

Jednakże nie w każdym przypadku strony decydują się na zawarcie porozumienia. W tej sytuacji pracownik może zdecydować się na rozwiązanie umowy w drodze wypowiedzenia. Warto pamiętać, że porozumienie stron nie zawsze jest korzystne. Dzieje się tak, ponieważ pracownik nie od razu zyskuje prawo do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych. Kolejną, niekorzystną kwestią jest brak dni wolnych od pracy przysługujących na poszukiwanie nowego miejsca zatrudnienia. Przed podjęciem konkretnej decyzji na temat rozwiązania umowy warto się więc zastanowić.

Nie daj się oszukać przy wypowiedzeniu umowy o pracę!

Większość społeczeństwa traktuje umowę o pracę na czas nieokreślony jako podstawę życiowej stagnacji. Dla większości ma ona ogromną wartość, ponieważ przynosi wiele przywilejów pracowniczych, również znacząco wpływa na zdolność kredytową. Nie należy się jednak bać wypowiedzenia tego rodzaju umowy, ponieważ taka czynność wchodzi w skład praw pracownika.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia uzależniony jest od stażu pracy.  Warto zapoznać się z artykułem 36 Kodeksu Pracy, w którym określone jest czas, mający wpływ na wydłużenie lub skrócenie danego okresu wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia –  wydłużony lub skrócony

Wydłużenie okresu wypowiedzenia może nastąpić, jeśli pracownik zatrudniony jest na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie. Strony mogą wówczas ustalić, że okres tego rodzaju może wynosić mniej niż 6 miesięcy lub co najmniej sześć miesięcy. Ustalając okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, należy wziąć pod uwagę okres zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Oznacza to, że do tego okresu wlicza się również czas trwania danych umów określonego pracodawcy, a nie tylko długość trwania umowy która jest wypowiadana. W wypadku wszelkich niedogodności, a także nieścisłości warto skontaktować się z pewnym prawnikiem przez stronę: https://pewny-prawnik.pl/blog/61/wypowiedzenie-umowy-o-prace,  którego usługi zapewnią skuteczność w wypowiedzeniu określonej umowy.